Posts met de tag sociaal emotioneel17. mei 2024
Soms gebeuren er dingen die je niet kúnt negeren. Als kinderen elkaar pijn doen of als lesgeven onmogelijk wordt doordat een kind steeds je instructie verstoort… dan moet je ingrijpen. Maar hoe? Vaak is op een school sprake van een sanctiegat zoals Kees de Wolf en Tanja van Beukering beschrijven in (het werkboek bij) ‘Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren’ (Acco 2009). Om dit op te lossen heb ik samen met een werkgroep uit het team een sanctieschema gemaakt. Gedurende e

15. april 2024
Vaak blijkt dan dat de leerkrachten zijn blijven steken in de uitbreidingsfase van Taakspel. Pas in de generalisatiefase van Taakspel wordt het gewenste gedrag een automatisme voor jou en de kinderen. Tijdens de generalisatiefase speel je ‘Taakspel zonder kaarten’ in elke activiteit. En dat is ook de bedoeling van Taakspel! Taakspel is een hulpmiddel dat je helpt om gedrag van kinderen op een positieve manier te sturen. Dit doe je door voorspelbaar te zijn en door aandacht te geven aan gewenst g

18. maart 2024
Je schooldag zit propvol met de basisvaardigheden. Voor de creatieve vakken blijft maar weinig tijd over. En drama komt vaak alleen aan bod als jouw groep aan de beurt is om een voorstelling voor ouders te verzorgen. Zonde! Want dramatische vorming is een rijk ontwikkelingsgebied. Je speelt met je hele lijf. Geest en lichaam, denken en gevoel werken samen. Cognitieve functies in verschillende hersengebieden zijn tegelijk actief waardoor veel nieuwe verbindingen in de hersenen ontstaan. Dit maakt

De tijd tikt weg... toetsstress!
15. januari 2024
Sommige toetsen moeten binnen een bepaalde tijd klaar zijn. Dat kan stress geven, zeker bij faalangstige kinderen: ze zijn bang dat ze niet alle opgaven kunnen maken binnen de beschikbare tijd. Teveel stress maakt dat je niet goed meer kunt denken en vastloopt in de toets. En dan komt uit waar je zo bang voor was: je hebt te weinig tijd en krijgt de toets niet af. Zonde! Je kunt kinderen helpen door ze te leren omgaan met de factor tijd bij een toets. Dat kun

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
06. april 2023
In de bijeenkomsten meldcode ben ik trainingsacteur en trainer tegelijk. Deze keer speelde ik een zeer godsdienstige vader en een jongen die graag helpt met de koeien 😉 . In deze blog lees je over de rechten van het kind, jouw rol na de melding en de samenwerking met Veilig Thuis

Als we van alle omstanders helpers maken...
24. september 2021
Tijdens een workshop over pesten doen we een rollenspel: twee deelnemers gooien een muts over die ze van een andere deelnemer hebben afgepakt. ‘Help me dan, help me dan!’, roept de deelnemer die gepest wordt. De andere deelnemers vinden het ongemakkelijk om het pesten in dit rollenspel te aanschouwen. Dus ze willen graag helpen! Maar ze weten niet hoe…

Beleidsplan gedrag
02. juli 2021
Voor een basisschool heb ik laatst een beleidsplan rond gedrag geschreven. Aanleiding was dat uit analyse van resultaten bleek dat gedrag en werkhouding van de kinderen maakten dat zij onvoldoende profiteerden van instructie. Daarnaast bleek uit de veiligheidsmeting dat veel kinderen zich niet veilig voelden in de school.

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79