Beleidsplan gedrag

Voor een basisschool heb ik laatst een beleidsplan rond gedrag geschreven.

 

Aanleiding was dat uit analyse van resultaten bleek dat gedrag en werkhouding van de kinderen maakten dat zij onvoldoende profiteerden van instructie. Daarnaast bleek uit de veiligheidsmeting dat veel kinderen zich niet veilig voelden in de school.

 

Ik heb samen met een werkgroep in kaart gebracht wat de schoolafspraken zijn om preventief en curatief te zorgen voor gewenst gedrag in de school. Er bleken veel verschillende afspraken rond klasmanagement te zijn. Gedragsafspraken waren in elke klas anders en werden niet samen met de kinderen opgesteld en ingeoefend. In veel klassen werden geen lessen sociaal-emotionele ontwikkeling gegeven en er was weinig aandacht voor groepsvorming. Voor leerkrachten was niet duidelijk wanneer het gedrag van een leerling ‘erg genoeg’ was om te bespreken met collega’s. Dat waren zaken die we snel konden oplossen.

 

Daarnaast hebben we gekeken hoe de gedragsspecialist en de intern begeleider meer structureel de leerkrachten kunnen coachen. En hoe zij hier periodiek conclusies t.a.v. het schoolbeleid uit kunnen trekken. Uiteindelijk zijn alle afspraken in een kwaliteitsdocument met jaarplanning vastgelegd.

 

Ik ben benieuwd hoe snel de veranderingen terug te zien zijn in het welbevinden van leerlingen en teamleden en in de resultaten!

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79