Als we van alle omstanders helpers maken...

Tijdens een workshop over pesten doen we een rollenspel: twee deelnemers gooien een muts over die ze van een andere deelnemer hebben afgepakt. ‘Help me dan, help me dan!’, roept de deelnemer die gepest wordt. De andere deelnemers vinden het ongemakkelijk om het pesten in dit rollenspel te aanschouwen. Dus ze willen graag helpen! Maar ze weten niet hoe…

 

Helpen

Als volwassenen al niet goed weten hoe ze kunnen helpen in pestsituaties, hoe moeilijk is dat dan voor kinderen?! Daarom is het heel belangrijk dat we kinderen op school leren wat ze kunnen doen als ze zien dat er gepest wordt. Ik geef de deelnemers verschillende kaartjes met tips over hoe ze kunnen helpen. Op 1 kaartje staat bijvoorbeeld: loop naar het gepeste kind en neem het mee naar een andere plek om samen met jullie te spelen. De deelnemers proberen hun kaartje uit in het rollenspel en ervaren het directe effect van hun simpele ingreep. Het pesten stopt… de pesters hebben wel een muts maar geen slachtoffer meer. Ze kijken beteuterd hoe de andere kinderen leuk samen spelen. Opluchting alom in het ‘publiek’!

 

Groepsaanpak

Wat de deelnemers het meeste inzicht gaf was het volgende: doe iets waardoor de pester zonder gezichtsverlies kan stoppen. Een pester wil soms graag stoppen met pesten. Dit lukt niet zolang de aanmoedigers en meelopers hem of haar in in de pestrol houden. En ook niet zolang omstanders het pesten laten gebeuren in plaats van te gaan helpen. Als er gepest wordt is dat alleen op te lossen als je het met de hele groep aanpakt. Een kind kan leren welke rollen er zijn in pestsituaties, bedenken welke rol het deze keer had en welke rol het liever had genomen. Door kinderen nieuw gedrag te laten oefenen in rollenspel kunnen we pesten voorkomen en stoppen!

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79