Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

In de bijeenkomsten meldcode ben ik trainingsacteur en trainer tegelijk. Deze keer speelde ik een zeer godsdienstige vader en een jongen die graag helpt met de koeien 😉 .

Door in rollenspel te oefenen hoe je signalen van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld met ouders en kinderen bespreekt ga je het echte gesprek makkelijker aan.

Mishandeling komt voort uit onmacht, onkunde of een gebrek aan kennis. Hoe fijn is het als je ouders kunt helpen op een andere manier hun ouderrol te pakken!

De crux is: niet beoordelen/veroordelen, maar luisteren. Benoem de signalen, luister en vraag door. Vraag vooral wat ouders nodig hebben om het thuis veiliger te maken voor het kind. En vraag het kind wat in zijn ogen een goede oplossing zou zijn. 

Samenwerking met het kind

Omdat Nederland de VN-verklaring van de Rechten van het kind heeft ondertekend ben je in de meldcode verplicht: 

- het kind over elke stap te informeren

- het kind zijn mening te laten uiten over de situatie en de oplossing

- de visie van het kind mee te nemen in de besluitvorming

- aan het kind te vertellen wat met zijn mening gedaan is

- het kind in staat te stellen in verweer te komen tegen een beslissing. 

Ook na de melding blijf je in gesprek met het kind en de ouders. Vraag de ouders de dag na de melding hoe het met ze gaat en wat ze nodig hebben. Laat het kind merken dat je hem ziet, verwoord zijn emoties en laat zien dat hij boos of verdrietig of opgelucht mag zijn - of alles tegelijk!

 

Samenwerking met Veilig Thuis

Bij acuut gevaar: spreek af waar het kind wordt opgehaald en zorg dat de andere leerlingen in de school hier niet bij zijn. Als er geen acuut gevaar is zal Veilig Thuis een dossier opmaken. Zet in dat geval wekelijks in je agenda dat je checkt of je van Veilig Thuis een ontvangstbevestiging of update hebt gekregen. Zodat je zeker weet dat je dossier in behandeling is genomen. Als je na de melding ineens een gedragsverandering ziet bij het kind, geef dit dan als nieuw signaal door aan Veilig Thuis, als aanvulling op je melding. 

- Bel Veilig Thuis voordat je de melding doet

- Meld op werkdagen tussen 8-17 uur en niet vlak voor het weekend of een vakantie

- Check of je op dag 1 een ontvangstbevestiging krijgt

- Check of je binnen een week bericht krijgt over beslissing tot onderzoek of overdracht

- Check of je binnen 10 weken uitslag van het onderzoek krijgt

 

- Tijdens hele proces: bel Veilig Thuis met vragen/opmerkingen

 

 

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79