Trainingen, workshops en ouderavonden

De inhoud van de bijeenkomsten wordt op maat gemaakt. Samen bekijken we de aanleiding voor je vraag, stellen het doel op en bepalen wat het resultaat moet zijn. Van daaruit maak ik een bijeenkomst die bij jullie past, met interactieve werkvormen en opdrachten die aansluiten bij jullie situatie. Ik ben inzetbaar op de volgende onderwerpen:

- Gedrag en werkhouding

 • Groepsprocessen, pesten, coördinator sociale veiligheid
 • Taakspel
 • Motivatie, leerstrategieën, zelfsturing
 • Gedragsstoornissen, gedragstheorie
 • Breinontwikkeling
 • Drama/ expressie als pedagogisch middel

- Kwaliteit

 • Vanuit visie kiezen voor en werken met een leerlingvolgsysteem en eindtoets
 • Onderwijsresultatenmodel
 • Werken met referentieniveaus
 • Verklaringen vinden bij signalen uit de analyse en daar een passende aanpak bij opstellen voor kind, groep of school
 • Audit
 • De inspecteur als critical friend

- Spelend leren met kinderen van 0-7 jaar

- VO-adviesbeleid opstellen en evalueren

- Handelingsgericht werken

 • Het belang van de fase begrijpen en keuzes vanuit het integratieve beeld
 • TOPdossier
 • Passende perspectieven en OPP

- Werken met de meldcode (voor kinderopvang en voor onderwijs)

 • teamtraining (stap 1 en 2)
 • training voor aandachtsfunctionarissen (stap 1-5, protocol en borging)

- Meertaligheid en nieuwkomers

 • Eerste opvang
 • Rijke taalomgeving
 • Woordenschat
 • Klankonderwijs en technisch lezen
 • Interculturele oudergesprekken
 • Gedrag en burgerschap

- Communicatie

 • Kindgesprekken, oudergesprekken, feedback
 • Collegiale consultatie na observatie
 • Samenwerken met organen zoals de leerlingenraad, MR

- (Senso-)motorische ontwikkeling en schrijfonderwijs

- Rapport /portfolio, werken met een weektaak, combinatiegroepen, …

- Taal (vanuit thema’s, zonder methode)

 • Technisch lezen, leesmotivatie, begrijpen wat je leest
 • Stellen
 • Spreken en luisteren
 • OPP voor kinderen met leerproblemen

- Implementatie van methodes VLL-kim, Lijn 3, Kleuterplein, Staal, Atlantis,  Karakter, Estafette, …

 • Didactische pijlers waar de methode op gebaseerd is
 • Wat betekent dit concreet voor jouw handelen als leerkracht
 • Klasbezoeken: hoe zet je deze methode effectief in bij deze kinderen

- Rekenen

 • Diagnostisch gesprek vanuit didactische modellen (handelingsmodel, hoofdfasenmodel, drieslagmodel, vertaalcirkel)
 • Zicht op de leerlijnen
 • Blokplan voor jouw leerlingen met deze voorkennis en deze methode
 • Rekenen binnen thema’s
 • OPP voor kinderen met leerproblemen

- Vertrouwenspersoon: opleiding en intervisie

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79