De tijd tikt weg... toetsstress!
15. januari 2024
Sommige toetsen moeten binnen een bepaalde tijd klaar zijn. Dat kan stress geven, zeker bij faalangstige kinderen: ze zijn bang dat ze niet alle opgaven kunnen maken binnen de beschikbare tijd. Teveel stress maakt dat je niet goed meer kunt denken en vastloopt in de toets. En dan komt uit waar je zo bang voor was: je hebt te weinig tijd en krijgt de toets niet af. Zonde! Je kunt kinderen helpen door ze te leren omgaan met de factor tijd bij een toets. Dat kun

Het SOP is de kool waard
12. april 2023
Het SOP, het School Ondersteunings Profiel, is soms een papieren tijger. Maar het kan ook een spinwiel zijn om de kwaliteit van jouw onderwijs te verhogen. Het geeft input voor je schoolplan en voor de scholing van het team. Zodat het onderwijs nog meer afgestemd raakt op de populatie van je school. In deze blog lees je hoe ik dit aanpakte.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
06. april 2023
In de bijeenkomsten meldcode ben ik trainingsacteur en trainer tegelijk. Deze keer speelde ik een zeer godsdienstige vader en een jongen die graag helpt met de koeien 😉 . In deze blog lees je over de rechten van het kind, jouw rol na de melding en de samenwerking met Veilig Thuis

Passie en interactie!
24. februari 2023
Begrijpend lezen met kleuters, hoe doe je dat? Er zijn twee toverwoorden voor: passie en interactie! Laat kinderen met elkaar de tekst beleven en je ziet ineens volop betrokkenheid, taal-denkontwikkeling en leerplezier.

Jarig!
01. maart 2022
Helen Degenhart Onderwijsadvies bestaat 1 jaar! Het was een mooi jaar dat smaakt naar meer. Ik heb goede bijeenkomsten gehad waarin leerkrachten en MT-leden geïnspireerd raakten en hun ideeën direct de volgende dag uitvoerden. Zo fijn om dan de effecten terug te horen... kinderen die zich goed ontwikkelen en leerkrachten die weer lol in het werk hebben! Alle scholen, teamleden en cursisten: bedankt voor het vertrouwen en graag tot ziens! Wil je weten op welke onderwerpen ik inzetbaar ben? Kijk o

Gedrag als sleutel bij de toetsanalyse
09. februari 2022
Een hiaat in de spellingontwikkeling pak je aan binnen de spellingslessen. Maar soms merk je dat het gedrag van kinderen tijdens je lessen niet genoeg taakgericht is geweest. Dan is een aanpak op gedrag nodig: groepsklimaat, werkvormen of ...

Een VO-advies dat past bij de leerling
09. november 2021
Kansrijk adviseren. Recht doen aan het hele kind en niet alleen afgaan op de toetsresultaten. Kinderen en ouders mee laten denken in het advies. Hoe doe je dat zonder conflicten en teleurstellingen?!

Als we van alle omstanders helpers maken...
24. september 2021
Tijdens een workshop over pesten doen we een rollenspel: twee deelnemers gooien een muts over die ze van een andere deelnemer hebben afgepakt. ‘Help me dan, help me dan!’, roept de deelnemer die gepest wordt. De andere deelnemers vinden het ongemakkelijk om het pesten in dit rollenspel te aanschouwen. Dus ze willen graag helpen! Maar ze weten niet hoe…

Gedrag leren in spel
08. september 2021
In het nieuwe schooljaar ben je bezig met de groepsdynamiek en met regels en routines. Het helpt als je de gedragsafspraken samen met de kinderen bedenkt: welke afspraken hebben we nodig? En waarom? Dit kan goed in een coöperatieve werkvorm. Gedrag aanleren Als kinderen het belang van de afspraak helder hebben is het tijd om het gewenste gedrag in te oefenen. Dat kan heel goed in rollenspel want als je het gedrag in je lijf gevoeld hebt kun je het in ‘echte situaties’ makkelijker toepassen.

Zo spelen je kleuters wel!
23. augustus 2021
“Ooo… dus een thema kan veel langer duren dan 3 weken?!” vraagt de juf van groep 1-2 aan mij tijdens het voorgesprek. Over een maand hebben we een studiemiddag over het begeleiden van spel. Aanleiding: onze kleuters kunnen niet spelen, ze moeten dat nog leren.

Meer weergeven

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79