28. mei 2024
‘We hebben bijna geen ontwikkelingsmateriaal en nu krijgen we eindelijk budget om iets aan te schaffen! Kun je ons helpen kiezen?’ Dat is een vraag die ik maar weinig krijg van scholen. Vaak blader je door een (online) catalogus en kies je aanbodgestuurd. Maar deze leerkracht werkt op een school met een duidelijke visie en ik ben betrokken rond het handelingsgericht werken vanuit doelen, betrokkenheid en spel. Dus ik ben blij met deze vraag! We kijken samen naar de jaarplanning van slo-doelen d

22. mei 2024
Samenwerken met je tegenpool is een hele uitdaging. Maar samenwerken met iemand die net zo´n type is als jij kan ook lastig zijn! Als je teveel op elkaar lijkt trap je in dezelfde valkuilen…. Ik werd bij een overleg gevraagd van een kleuterbouw omdat de leerkrachten samen mooie plannen maakten, maar het lukte hen niet om het in praktijk om te zetten. Ik ben met hen een traject gestart over samenwerking en besluitvorming. Als introductie liet ik hen een snelle groepsrollentest maken om te zien w

17. mei 2024
Soms gebeuren er dingen die je niet kúnt negeren. Als kinderen elkaar pijn doen of als lesgeven onmogelijk wordt doordat een kind steeds je instructie verstoort… dan moet je ingrijpen. Maar hoe? Vaak is op een school sprake van een sanctiegat zoals Kees de Wolf en Tanja van Beukering beschrijven in (het werkboek bij) ‘Gedragsproblemen in scholen. Het denken en handelen van leraren’ (Acco 2009). Om dit op te lossen heb ik samen met een werkgroep uit het team een sanctieschema gemaakt. Gedurende e

08. mei 2024
Een van de leukste opdrachten die ik doe is de individuele begeleiding van ib-ers en kwaliteitscoördinatoren. Vaak kijken zowel de interne begeleider als ik naar de afspraak uit en staat de koffie al klaar. Na afloop zitten we beiden weer vol energie en heb ik in ieder geval veel geleerd. Want de vragen van de ander laten mij reflecteren: waarom doe ik het juist op deze manier? In de hulpvragen van de interne begeleiders komen verschillende aspecten tegelijk naar voren. Soms is er behoefte aan...

15. april 2024
Vaak blijkt dan dat de leerkrachten zijn blijven steken in de uitbreidingsfase van Taakspel. Pas in de generalisatiefase van Taakspel wordt het gewenste gedrag een automatisme voor jou en de kinderen. Tijdens de generalisatiefase speel je ‘Taakspel zonder kaarten’ in elke activiteit. En dat is ook de bedoeling van Taakspel! Taakspel is een hulpmiddel dat je helpt om gedrag van kinderen op een positieve manier te sturen. Dit doe je door voorspelbaar te zijn en door aandacht te geven aan gewenst g

18. maart 2024
Je schooldag zit propvol met de basisvaardigheden. Voor de creatieve vakken blijft maar weinig tijd over. En drama komt vaak alleen aan bod als jouw groep aan de beurt is om een voorstelling voor ouders te verzorgen. Zonde! Want dramatische vorming is een rijk ontwikkelingsgebied. Je speelt met je hele lijf. Geest en lichaam, denken en gevoel werken samen. Cognitieve functies in verschillende hersengebieden zijn tegelijk actief waardoor veel nieuwe verbindingen in de hersenen ontstaan. Dit maakt

12. februari 2024
Op je werk krijg je soms te maken met een collega, leerling of ouder die in alles jouw tegenpool is. Je begrijpt niet hoe iemand zo in elkaar kan zitten. Je ergert je aan bijna alles wat de ander doet of zegt. Zo raak je steeds verder van elkaar verwijderd en samenwerken of lesgeven wordt een probleem. Ik heb dat met mensen die héél zorgvuldig zijn. Ik word daar ongeduldig van, het irriteert me. Het gebruik van het kernkwadrant van Ofman heeft me daarin veel inzicht gegeven. Ik ben daadkrachtig

De tijd tikt weg... toetsstress!
15. januari 2024
Sommige toetsen moeten binnen een bepaalde tijd klaar zijn. Dat kan stress geven, zeker bij faalangstige kinderen: ze zijn bang dat ze niet alle opgaven kunnen maken binnen de beschikbare tijd. Teveel stress maakt dat je niet goed meer kunt denken en vastloopt in de toets. En dan komt uit waar je zo bang voor was: je hebt te weinig tijd en krijgt de toets niet af. Zonde! Je kunt kinderen helpen door ze te leren omgaan met de factor tijd bij een toets. Dat kun

Het SOP is de kool waard
12. april 2023
Het SOP, het School Ondersteunings Profiel, is soms een papieren tijger. Maar het kan ook een spinwiel zijn om de kwaliteit van jouw onderwijs te verhogen. Het geeft input voor je schoolplan en voor de scholing van het team. Zodat het onderwijs nog meer afgestemd raakt op de populatie van je school. In deze blog lees je hoe ik dit aanpakte.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
06. april 2023
In de bijeenkomsten meldcode ben ik trainingsacteur en trainer tegelijk. Deze keer speelde ik een zeer godsdienstige vader en een jongen die graag helpt met de koeien 😉 . In deze blog lees je over de rechten van het kind, jouw rol na de melding en de samenwerking met Veilig Thuis

Meer weergeven

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79