Gebruik de verschillen in je team

Samenwerken met je tegenpool is een hele uitdaging. Maar samenwerken met iemand die net zo´n type is als jij kan ook lastig zijn! Als je teveel op elkaar lijkt trap je in dezelfde valkuilen….

Ik werd bij een overleg gevraagd van een kleuterbouw omdat de leerkrachten samen mooie plannen maakten, maar het lukte hen niet om het in praktijk om te zetten. Ik ben met hen een traject gestart over samenwerking, feedback en besluitvorming.

 

Teamrollen

Als introductie liet ik hen een snelle groepsrollentest maken om te zien wie welke rol nam in het team. En wat bleek: elke collega had dezelfde voorkeursrol, namelijk groepswerker. Sterk in bewaken van sfeer en het voorkomen van conflicten, een echt mensenmens. Niet zo verrassend in onderwijsland, maar wel meteen een verklaring voor hun probleem! Want als elk teamlid vooral bezig is iedereen aan boord te houden dan is de valkuil dat je elkaar minder aanspreekt op taken en afspraken.

Een team is het meest effectief als de individuen verschillende kwaliteiten hebben zodat ze elkaar kunnen aanvullen. Om dit in beeld te brengen kun je bijvoorbeeld de verschillende teamrollen van Belbin gebruiken. Gelukkig bleek uit de test dat elke collega naast groepswerker nog andere voorkeursrollen had. Een feest van herkenning: de leerkrachten gaven elkaar voorbeelden van situaties waarin ze de voorkeursrol van de ander al gezien hadden. Zo werden de mensen zich bewuster van hun eigen en hun gezamenlijke kwaliteiten. Ze kregen nog meer waardering voor elkaar en beseften dat ze elkaar nodig hebben om samen verder te komen. En ze ontdekten wat ze de afgelopen periode hebben laten liggen… Met die inzichten en kennis hebben we afspraken gemaakt over hoe de ‘diepere’ voorkeursrollen beter ingezet kunnen worden: wie krijgt welke taak in welke situatie?

 

Besluitvorming

Zo hebben we ook, na mijn uitleg over het Eisenhowerschema en de BOB en in het besluitvormingsproces, afgesproken

-       over welke onderwerpen overleg nodig is en over welke onderwerpen niet

-       hoe vaak en op welke manier er overlegd wordt

-       hoe dit overleg efficiënt en effectief kan verlopen

-       en welke teamrol daarvoor ingezet moet worden

 

 Toen ik een volgende keer op school kwam bleek dat de kleuterbouw de opgedane kennis had verspreid in de school, ook de andere bouwen gebruiken nu BOB en de teamrollen. Zo snel kan het gaan! 😊

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79