Posts met de tag veiligheidBeleidsplan gedrag
02. juli 2021
Voor een basisschool heb ik laatst een beleidsplan rond gedrag geschreven. Aanleiding was dat uit analyse van resultaten bleek dat gedrag en werkhouding van de kinderen maakten dat zij onvoldoende profiteerden van instructie. Daarnaast bleek uit de veiligheidsmeting dat veel kinderen zich niet veilig voelden in de school.

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79