Posts met de tag preventiefBeleidsplan gedrag
02. juli 2021
Voor een basisschool heb ik laatst een beleidsplan rond gedrag geschreven. Aanleiding was dat uit analyse van resultaten bleek dat gedrag en werkhouding van de kinderen maakten dat zij onvoldoende profiteerden van instructie. Daarnaast bleek uit de veiligheidsmeting dat veel kinderen zich niet veilig voelden in de school.

Analyseren op groepsniveau en schoolniveau
02. juli 2021
Dit schooljaar mocht ik verschillende scholen begeleiden bij het analyseren van de toetsresultaten. De leerkrachten bekeken op groepsniveau per vakgebied de signalen op groei en inhoud en zochten daar verklaringen bij.

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79