Gedrag leren in spel

In het nieuwe schooljaar ben je bezig met de groepsdynamiek en met regels en routines. Het helpt als je de gedragsafspraken samen met de kinderen bedenkt: welke afspraken hebben we nodig? En waarom? Dit kan goed in een coöperatieve werkvorm.

 

Gedrag aanleren

Als kinderen het belang van de afspraak helder hebben is het tijd om het gewenste gedrag in te oefenen. Dat kan heel goed in rollenspel want als je het gedrag in je lijf gevoeld hebt kun je het in ‘echte situaties’ makkelijker toepassen.  Handig om van dat rollenspel meteen een foto te maken: die kan mooi bij de gedragsafspraak getoond worden als bewijs dat wij dit als groep al kunnen! Ook een T-kaart kan helpen om goed concreet te maken wat je wil horen en zien bij een gedragsafspraak.

Gedrag inoefenen

Net zoals je bij het automatiseren van de tafels of de ei-ij-woorden dagelijks oefent moet je ook dagelijks aandacht besteden aan het inoefenen van gewenst gedrag. Dan komt jouw vakmanschap als leerkracht om de hoek kijken: geef feedback en blijf positief! Herinner kinderen aan de afspraak op momenten dat het moeilijk is, geef ze een compliment voor gewenst gedrag vlak voordat ze mogelijk de fout ingaan, leer kinderen hoe ze elkaar kunnen helpen zich aan de afspraak te houden en maak hun leren zichtbaar. Daar heb ik van deelnemers aan trainingen al veel mooie ideeën voor gekregen. Bijvoorbeeld een paperclipslinger die steeds 1 paperclip langer wordt voor elke keer dat het de groep gelukt is.

Feedback op gedrag

Natuurlijk gaat het wel eens fout. Maar… wat je aandacht geeft groeit. Dus praat niet over wat fout ging maar denk het direct om: ‘wie heeft een tip zodat het ons morgen wél lukt?’. Als je het lastig vindt om deze aanpak consequent uit te voeren is Taakspel misschien een handig hulpmiddel voor jou en je groep. Het is een spel dat je tijdens de ‘gewone lessen’ speelt om een positieve taakgerichte sfeer te creëren. Doordat kinderen elkaar tijdens Taakspel leren helpen en elkaar complimenten geven nemen de leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en dat van hun klasgenoten. Zo werk je niet alleen aan zelfstandigheid maar ook aan een veilig klimaat. Pesten wordt daarmee voorkomen.

 

Als je meer informatie wil over het aanleren van gewenst gedrag of over Taakspel hoor ik het graag!

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79