Het SOP is de kool waard

 

Het SOP, het School Ondersteunings Profiel, is soms een papieren tijger.

Maar het kan ook een spinwiel zijn om de kwaliteit van jouw onderwijs te verhogen. Het geeft input voor je schoolplan en voor de scholing van het team. Zodat het onderwijs nog meer afgestemd raakt op de populatie van je school.

 

Het team van de Michiel de Ruyterschool in Amstelveen vroeg mij om de school ‘door te lichten’, als het ware een audit te doen op de ondersteuningsstructuur. Resultaat moest zijn: een actueel SOP, feedback op de beleidsdocumenten en praktische adviezen om de ondersteuningsstructuur te versterken. Aanleiding voor deze vraag was de veranderende populatie van de school en het feit dat leerkrachten, intern begeleiders en ondersteuners veel werkdruk ervaarden.

 

Een paar maanden was ik regelmatig op school te vinden: ik deed lesbezoeken, sprak met kinderen, ouders en diverse teamleden en bekeek beleidsstukken. Het mooie was dat verschillende betrokkenen tijdens het gesprek met mij zelf tot inzichten en praktische oplossingen kwamen! Daarbij viel ook op dat ouders en leerkrachten hetzelfde wilden maar dat niet altijd van elkaar wisten.

 

Vanuit alle informatie schreef ik een eindrapport dat opgebouwd was volgens de cyclus van handelingsgericht werken (Pameijer, 2018). Per fase kon ik diverse praktische handelingsgerichte suggesties doen. Dit waren vaak quick-wins: deze zijn zonder veel moeite, tijd of geld uitvoerbaar met veel resultaat. Andere suggesties vragen meer tijd en worden opgenomen in het schoolplan.

 

De beleidsstukken zijn geactualiseerd en er is meer zicht op de nieuwe populatie in de school. Dat maakt dat je scherpere keuzes kunt maken in het afstemmen van de organisatie en het aanbod op de leerlingen. Deze school maakt bijvoorbeeld van een uitdaging (veel verschillende thuistalen) een ambitie in het SOP: taalsensibilisering wordt in alle groepen ingezet. Dit heeft positieve gevolgen voor de taal- en sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen.  

 

De directie van de school was tevreden met ‘de positieve wind die door de school gewaaid heeft’ en de snelle veranderingen die zij vanuit de praktische adviezen in de school terugziet!

Helen Degenhart

Driebanlaan 6

1705 AA Heerhugowaard

helen@degenhart.nl

06 53 85 79 79